JESPER ARVENBERG

ADVOKAT  /  PARTNER
Jesper Arvenberg

 Telefon
+46 (0)8 21 11 65

Mobil
+46 (0)76 890 12 96

Email
jesper.arvenberg@ralegal.se

vCard
Jesper Arvenberg

Språk
Svenska, Engelska

Utbildning
Jur. Kand.
Lunds universitet, 2007

Studier i sjörätt & angloamerikansk kontraktsrätt
Oslo Universitet 2006.

Studier i miljörätt
Lunds universitet, 2007

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund sedan 2011
YAS – Young Arbitrators Stockholm

Verksamhetsområde

Jesper verkar inom områdena agent-, franchise- och återförsäljarrätt samt process- och skiljemannarätt. Jesper bistår klienter i allt som berör kommersiella tvister, såsom förhandlingar, process- och riskbedömningar, utredningar, domstolsprocesser och skiljeförföranden.

Yrkeslivserfarenhet

Rutgersson Arvenberg Advokatbyrå, 2015-

KLA Karlerö Liljeblad Advokatbyrå, 2011-2014

Advokatfirman Smitt, 2010-2011

Hudiksvalls tingsrätt, 2008-2010

Advokatfirman Smitt, 2007-2008