top of page

Affärsjuridik

 

Juridik för företag och företagare

Genomarbetade och för verksamheten anpassade avtal är av central betydelse för all typ av företagsamhet.

 

Genom att belysa de risker som föreligger i verksamheten ges företaget möjligheten att själv bestämma vilka risker och vilket ansvar som företaget är villigt att ta gentemot kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa våra klienter med att förhandla fram, granska och upprätta alla former av avtal. 

 

Nedan finner du exempel på avtal vi kan hjälpa er med.

 • Kompanjonsavtal

 • Överlåtelseavtal

 • Upplåtelseavtal (hyra, arrende, nyttjanderätt)

 • Entreprenadavtal 

 • Administrativa föreskrifter

 • Konsultavtal

 • Samarbetsavtal

 • Leveransavtal

 • Förvaltningsavtal

 • Personuppgiftsbiträdesavtal

 • Allmänna villkor

Niclas Rutgersson
bottom of page