top of page

Tvister

 

Alla affärsrelationer kan någon gång drabbas av meningsskiljaktigheter och konflikter. Ibland beror det på missförstånd, men oftast på att affärsrelationen byggt på otydliga och bristfälliga avtal där avtalsparterna haft olika utgångspunkter och uppfattningar om vad som avtalats eller ska levereras.

 

Ibland uppkommer även situationer där fel uppmärksammas i utfört arbete eller den produkt eller fastighet som sålts eller tillverkats eller att kunder helt enkelt inte betalar för utfört arbete eller beställd produkt eller tjänst. 

 

Om tvisten redan är ett faktum hjälper vid dig att göra en bedömning av dina möjligheter, samt hjälper dig att lösa tvisten både i och utanför domstol. 

Niclas Rutgersson
bottom of page