top of page

Fastighetsrätt

 

Behöver ni hjälp med förvärv, exploatering, förvaltning, försäljning eller upplåtelse av en fastighet?

 

Vi erbjuder fullservice inom samtliga fastighetsrelaterade ärenden, inklusive miljörelaterade frågor.

Nedan finner du ett axplock av ärenden vi kan hjälpa er med.

  • Fastighetsöverlåtelser

  • Hyra, arrende och andra nyttjanderätter

  • Exploatering av fastigheter

  • Bostadsrättsfrågor

  • Miljörisker och sanering

  • Entreprenader

  • Förvaltningsavtal

Niclas Rutgersson
bottom of page